[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Legalance ®
Juridische diensten
Legalance ®
Gratis kennismakingskoffietje

Een eerste oriënterend 'kennismakingskoffietje' van een half uur is gratis. Onder het genot van een bakkie koffie / thee / iets anders kun je je vraagstuk, opdracht en wensen voorleggen. Ook als jouw juridische vraag tijdens die kennismaking al beantwoord wordt, hoef je niets te betalen. En is er meer tijd nodig, dan maken we een plan en ga ik voor je aan de slag. Na dit bakkie geldt het normale uurtarief.

Uurtarief

Het uitgangspunt is maatwerk, afgestemd op jouw persoonlijke of zakelijke situatie. Voor particulieren en daarmee vergelijkbare opdrachtgevers geldt een uurtarief van € 125,00/uur inclusief 21 % BTW (€ 103,31 exclusief BTW). In individuele gevallen kan daarvan worden afgeweken. Aan kleine ondernemers die minder dan drie maanden ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel wordt een starterskorting van 20 % geboden.

Op basis van dit uurtarief worden bijvoorbeeld jouw dossier bestudeerd, je brieven, processtukken of juridische documenten opgesteld en/of specifiek juridisch onderzoek gedaan.

Wil je snel een antwoord op je vraag of zit je even krap bij kas? Kijk ook bij de artikelen en blogposts of in de Legalance Store. 
Andere kosten

Andere kosten die voor jou van belang kunnen zijn:

Verzending aangetekende brief
De kosten voor verzending van een aangetekende brief vindt je op: https://www.postnl.nl/tarieven/brieven/aangetekend/

Procedure bij de bestuursrechter
Beroep bij de bestuursrechter volgt meestal op een bezwaarschriftfase bij een bestuursorgaan. De rechtbank brengt griffierecht in rekening. De bedragen tref je via de link:  https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-bestuursrecht.aspx

Procedure bij de sector Kanton
Bij de kantonrechter kun je bijvoorbeeld terecht voor verkeersovertredingen of civiele zaken tot een bedrag van € 25.000,00.
Een civiele dagvaardingszaak brengt deurwaarderskosten met zich mee voor het uitbrengen van de dagvaarding, te weten
• Betekeningskosten (2020): € 100,89 incl. BTW (€ 83,38 excl. BTW)
• Gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel (2020): € 15,00

De bedragen voor griffierecht tref je via de link: https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-kanton.aspx
Particulieren vallen onder de categorie ‘griffierecht natuurlijke personen’ of ‘griffierecht onvermogenden’. Indien je weinig inkomsten en geen vermogen hebt, kun je een beroep op betalingsonmacht doen. Mogelijk kom je in aanmerking voor het lagere tarief ‘griffierecht onvermogenden’ Dat kan worden nagegaan via de Raad voor Rechtsbijstand (http://www.rvr.org).

Procedure bij een geschillencommissie
Bij een geschillencommissie wordt door de commissie klachtengeld in rekening gebracht. De hoogte van het bedrag varieert, maar is meestal tussen € 30,00 en € 135,00. De tarieven van de betreffende geschillencommissie en het (door uw wederpartij in rekening gebrachte) factuurbedrag spelen daarbij een rol.

Reiskosten voor het bijwonen van een (hoor)zitting
Voor het bijwonen van een (hoor)zitting bij een bestuursorgaan, gerechtelijke instantie of geschillencommissie dien je niet alleen rekening te houden met jouw eigen reis- en parkeerkosten, maar ook met die van Legalance als die hoger zijn dan € 25,00. Voor de reistijd wordt geen uurtarief gerekend.

Eventueel schadeloosstelling en honorarium van getuigen of deskundigen (indien nodig voor bewijs)
• Schadeloosstelling getuigen: om schadeloos te worden gesteld, heeft een getuige recht op vergoeding van reis-en (eventueel) verblijfkosten (op basis van vaste tarieven) en compensatie van gederfde inkomsten. De partij die de getuige heeft gevraagd, betaalt in principe deze vergoeding.
• Honorering deskundigen: Een deskundige heeft recht op schadeloosstelling (i.v.m. gemaakte kosten) en op honorarium (uurtarief). Een voorschot tijdens de procedure komt in het algemeen voor rekening van de eisende partij.

Eventueel: een proceskostenveroordeling (voor de partij die in het ongelijk wordt gesteld)
Aan de partij die in het ongelijk wordt gesteld, kan de rechter een proceskostenveroordeling in het  nadeel uitspreken. De rechter kan ook beslissen dat iedere partij zijn eigen kosten draagt. Bij een volledige proceskostenveroordeling kun je denken aan de volgende kosten:
• Je draagt zelf de (vooraf betaalde) griffierechten.
• Je draagt zelf de kosten van rechtsbijstand (in dit geval het tarief van Legalance).
• In een dagvaardingszaak: Je draagt zelf de (ten tijde van kostenveroordeling al betaalde) gerechtsdeurwaarderskosten.
• Eventueel: je draagt de kosten van getuigenverhoren/deskundigenberichten.
• Je wordt veroordeeld in de kosten van rechtsbijstand van jouw tegenpartij. Deze kosten worden op basis van een puntensysteem vastgesteld (ongeacht werkelijke kosten).
Tarieven
© Legalance, The Netherlands 2010-2023 - All rights reserved | Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer
  
Legalance® Juridische diensten