[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Legalance ®
Juridische diensten
Legalance ®
Juridische diensten met raad en daad
Het recht speelt een rol in het dagelijks leven van mensen, zakelijk en privé. Op een informele manier staat Legalance particulieren bij met raad en daad.

Bij Legalance kun je terecht voor diensten op het gebied van het bestuursrecht, erfgoedrecht, intellectueel eigendomsrecht, kunstrecht, mededingingsrecht, mensenrechten, omgevingsrecht, privaatrecht, privacyrecht en veterinair recht.

Hieronder vallen o.a.
• het schrijven van een zienswijze, bezwaar- of beroepschrift;
• schrijven / voorbereiden dagvaarding of verzoekschrift;
• correspondentie met uw wederpartij;
• het opstellen van een overeenkomst (of 'onderhandse akte').

De werkzaamheden vinden veelal op afstand plaats, van achter het bureau al dan niet met gebruik van een bibliotheek. Het werkgebied is daarom 'landelijk'.

Voor elke opdracht geldt: vertrouwelijkheid is vanzelfsprekend.

De diensten van Legalance betreffen die van een 'gewone' universitair opgeleide jurist. Die zijn niet gelijk aan die van een advocaat. Een advocaat heeft meer procesbevoegdheden, heeft meer opleiding gevolgd, is verplicht zich te blijven bijscholen en heeft vaak een secretariaat en een kantoorpand. Daardoor is het uurtarief van een advocaat hoger. Bij inschakeling van Legalance behoud je altijd de mogelijkheid jouw kwestie over te dragen aan een advocaat.

Informeer gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Als rechtzoekende biedt de pagina met links je misschien nuttige aanknooppunten. En in de web store zijn handige documenten te vinden.

Particuliere diensten
© Legalance, The Netherlands 2010-2021 - All rights reserved | Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer
Legalance® Juridische diensten
Jurist voor particulieren. Bestuursrecht, erfgoedrecht, IE, kunstrecht, mededingingsrecht, mensenrechten, omgevingsrecht, privaatrecht, privacy, veterinair recht.