[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Legalance ®
Merkgebruik in vergelijkende reclame, omdat je het waard bent? Annotatie bij HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal SA /Bellure NV. Lees het artikel.

Paardenhuisvesting, goed geregeld? Over de toelaatbaarheid van schuilstallen na het Verdrag van Lissabon. Lees het artikel.

'Help, er komt een rotonde in de voortuin!' De rotonde als kunstgreep in Duurzaam on-Veilige verblijfsgebieden. Lees het artikel.

Machtsmisbruik aan de ontbijttafel? Over de verhouding tussen het mededingingsrecht en het intellectuele eigendomsrecht bij een octrooilicentie. Lees het artikel.

Van uitzonderlijk universele waarde, en dan...? Over werelderfgoed in het bestemmingsplan. Lees het artikel.

'Verwerkingsverantwoordelijke, bezint eer ge begint.' En andere opdrachten uit de beginselen van de AVG. Lees het artikel.

De koe bij de horens gevat. De zorgplichten van de dierenarts en handvatten voor de toets. Lees het artikel.

 Onderweg met de milieuzone. Ontwikkelingen 2020. Lees het artikel.

 Onmogelijkheid, redelijkheid en billijkheid. Als de nakoming van een overeenkomst belemmerd wordt door een epidemie of pandemie. Lees het artikel.
  
Articles
© Legalance, The Netherlands 2010-2020 - All rights reserved | General terms and conditions | Privacy | Disclaimer
Legal services